Juldagen
Juldagen äger rum den 25:e december, dagen efter julafton, och har i evangelieboken titeln Jesu födelse. Juldagen firas som en stor högtidsdag i de flesta kristna länderna, och den populäraste texten för dagen är julevangeliet (Lukasevangeliet 2:1–20). Julevangeliet är det stycke i bibeln som handlar om Jesu födelse. Juldagen är en allmän flaggdag i Sverige och saknar namnsdagsnamn.

Juldagen och julafton i Sverige
I Sverige så har julfirandet dock större utbredning på julafton, till skillnad från de flesta andra länderna. Julklappar är något vi svenskar förknippar med julafton, medan juldagen är den dag då man ska dela ut julklappar i många andra länder. De protestantiska länderna, som exempelvis Sverige, använder sig av den gregorianska, medan många av de ortodoxa länderna använder sig av den julianska. Exempelvis de ryskortodoxa firar den 7:e januari enligt vår kalender.

Vad gör man på juldagen?
Många går till kyrkan på julotta tidigt på morgonen, andra är hemma med familjen och äter julmiddag medan barnen leker med julklapparna. Det har även blivit vanligare att det är den dagen då man besöker den släktgren som inte deltar i julaftonens firande. Då julafton kantas av mycket firande i Sverige, så består juldagen till stor del av eftertanke och avslappnande för de som haft höga förväntningar och mycket aktiviteter på julaftonen. På senare tid har även traditionen att fira midnattsmässa under natten mellan julafton och juldagen spritt sig till Sverige.

Juldagen är den dag som historiskt sett, med anor ända från medeltiden, har mest mässor. En av dessa är julottan. Julotta har sin härstamning från konceptet otta, en bestämmelse som kom innan konfirmationsundervisningen, om den kyrkliga undervisningen för de yngre.

Julottan
Idag är julotta den gudstjänst som hålls, i de flesta kyrkor, på juldagen omkring sju eller åtta på morgonen. I några få så hålls traditionen vid liv, nämligen att börja mässan redan vid fyra på morgonen, exempelvis vid Älmeboda kyrka i södra Småland. År 1686 bröts denna tradition då det enligt kyrkolagen skulle hållas julotta klockan sex på morgonen, istället för klockan fyra. Länge har julottan på juldagen varit den dominerande julgudstjänsten, men har på senare tid blivit dominerad av julbönen och julnattsmässan på julafton i exempelvis Svenska Kyrkan. Gudstjänster och bibeltexter på juldagen I Sverige så inleds oftast juldagens gudstjänster med sången ”Var hälsad, sköna morgonstund”, men har efter 1986 fått konkurrens av ”När juldagsmorgon glimmar”. De texter och avsnitt i bibeln som läses är b.la:

Första årgångens texter:
Jes 9:2-7 – läses varje årgång
1 Tim 3:16
Luk 2:1-20 (Julevangeliet) – läses varje årgång
Andra årgångens texter:
Jes 9:2-7 – läses varje årgång
1 Joh 1:1-4
Luk 2:1-20 – läses varje årgång
Joh 1:1-14 – alternativ text
Tredje årgångens texter:
Jes 9:2-7 – läses varje årgång
Hebr 1:1-3
Luk 2:1-20 – läses varje årgång
Matt 1:18-25 – alternativ text
Psaltarpsalm
Ps 72:1-7